باطری با ورودی 24V DC و خروجی 24V/15A با کد 2320296