باطری با ورودی 24V DC و خروجی 24V/25A با کد 2320306