باطری با ورودی 24V DC و خروجی 24V/50A با کد 2320319