باطری با ورودی 24V DC و خروجی 24V/5A با کد 2866666