بریر SIL 3 جهت ورودی آنالوگ و دو کاناله به منظور تقویت و ایزالاسیون سیگنال های ورودی جریانی از محیط EX به محیط SAFE با کد 2865382

دسته: