تایمر مولتی رنج 11 پایه با نام تجاری (H3CR-A) با خروجی رله ایی و ترانزیستوری