تایمر مولتی رنج 8 پایه با نام تجاری (H3CR-A8) با خروجی رله ایی و ترانزیستوری