تایمر ولتی رنج H3DK با رنج ولتاژ ورودی 220VAC / 24V DC با رنج زمانی 0.01S تا 1200H