تایمر H5CX مولتی رنج از 0.999S تا 9999H دیجیتالی با صفحه چند رنگ