تکرار کننده و ایزالاتور سیگنال 4..20ma جهت تغذیه و انتقال سیگنال انواع ترانسمیتر های دو سیمه یا سه سیمه با کد 2864422