رله حفاظتی SIL3 با ورودی 24V DC (سایز ولتاژها قابل سفارش میباشد) با کد 2981020