رله G2RS تک کنتاکت 220V AC با آمپراژ 10A با کلید تست و LED