رله MY4 IN چهار کنتاکت 5A با ولتاژ های (6V/12V/24V/48V/110V/220V) AC/DC)همراه با کلید تست و نشانگر LED