مبدل جریان مستقیم با رنج ولتاژ ورودی 18V DC..32V DC و رنج خروجی 5V DC..18VDC/8A