مبدل جریان مستقیم با رنج ولتاژ ورودی 30V DC..60V DC و رنج خروجی 18V DC..29.5V DC/5A