مبدل جریان مستقیم با رنج ولتاژ ورودی 36V DC..75V DC و رنج خروجی 22.5V DC..28.5V DC/5A