مبدل جریان مستقیم با رنج ولتاژ ورودی 9V DC..18V DC و رنج خروجی 18V DC..29.5V DC/5A