مبدل سیگنال آنالوگ به فرکانس یا سیگنال های PWM با قابلیت انتخاب نوع سیگنال ورودی و فرکانس خروجی توسط DIP-SWITCH