مبدل فرکانس 0.002HZ…20KHZ به سیگنال استاندارد ولتاژی یا جریانی مناسب برای ارتباط با سنسور های نامور و سنسور های دارای خروجی فرکانسی