مبدل و ایزالاتور دو طرفه RS232 به RS485 دو کاناله با کد 2744416