مبدل و ایزالاتور کلیه سیگنال های آنالوگ ولتاژی و جریانی به یکدیگر با قابلیت انتخاب نوع ورودی و خروجی به صورت دلخواه توسط کاربر با کد 2864150