مبدل و ایزولاتور RS232 به TTY دو کاناله با کد 2744458