مبدل PT100 به انواع سیگنال های آنالوگ ولتاژی و جریانی با قابلیت انتخاب رنج دمایی توسط DIP-SWITCH