مبدل RTD و سنسور های مقاومتی به انواع سیگنال های آنالوگ ولتاژی و جریانی با قابلیت انتخاب رنج دما توسط DIP SWITCH و نرم افزار