منبع تغذیه سه فاز با تکنولوژی SFB با خروجی24VDC/20A با کد 2866792