منبع تغذیه سه فاز با تکنولوژی SFB با خروجی24VDC/40A با کد 2866802