منبع تغذیه سه فاز با تکنولوژی SFB با خروجی24VDC/10A با کد 2866705