مینی PLC با 12 ورودی و 6 خروجی با خروجی رله ایی و ورودی AC و DC و قابلیت اضافه کردن سه کارت گسترش