پایه و رله دو کنتاکت 6 آمپر با ورودی 24VDC با کد 2967060