پایه و رله دو کنتاکت 6 آمپر یا ورودی 120V AC/110V DC با کد 2967086