پریز ارت دار تابلویی قابل نصب بر روی ریل سبز رنگ و مجهز به نمایشگر LED با کد 2964898