پی ال سی ZEN با 6 ورودی و 4 خروجی و قابلیت اضافه کردن کارت گسترش تا 3 کارت با ورودی AC و DC