کمپکت I/O امرن با قابلیت اتصال به شبکه COMBONET با کد CRT1