کنترلر دما E5CLWL دارای 2 عدد PID کنترل برای تنظیم دما در کوره ها ، بسته بندی و ماشن آلات آب بندی