کنترل فاز K8-AB PH با قابلیت کنترل فاز و قطع فازو دارای رله خروجی 6A و ابعاد مینیاتوری در جهت صرفه جویی