رله G2RS تک کنتاکت 24V DC با آمپراژ 10A با کلید تست و LED

دسته: