سنسور تشخیص جسم شفاف با بدنه فولاد زد زنگ مدل E3ZMB