مبدل ترموکوپل نوع K و J به انواع سیگنال های ولتاژی و جریانی با قابلیت انتخاب رنج دما توسط نرم افزار و DIP-SWITCH