مبدل جریان مستقیم با رنج ولتاژ ورودی 18V DC..32V DC و رنج خروجی 18V DC..29.5V DC/10A