مبدل پتانسیومتر به سیگنال آنالوگ استاندارد با قابلیت انتخاب رنج مقاومت ورودی و سیگنال خروجی توسط DIP-SWITCH