منبع تغذیه تک فاز با خروجی 24V/0.75A با کد 2868635