مودم آنالوگ برای برقراری ارتباط به صورت DIAL-UP و LEASED LINE با آلارم ورودی و خروجی با کد 2708230