مودم GSM/GPRS با چهار محدوده فرکانسی 850+900+1800+1900MHZ با دو ورودی دیجیتال با کد 2313106