پردازنده امرن مدل CS1D با قابلیت REDUNDANT و دارای یک اسلات خالی در مجاورت CPU برای اتصال کارت شبکه