پی ال سی ماژولار سری CJ1M با قابلیت ارتباط اترنت و پروفی باس و پروفی نت و کن