پی ال سی کمپکت سری CP1E با14 و 20 و 40 و 60 ورودی و خروجی و 4 ورودی و 2 خروجی پالس سریع