یو پی اس + باطری 1.3AH با ورودی 22.5 تا 28.5V DC و با خروجی 24V/10A با کد 2866226